Matakuliah ini untuk mengkaji kerangka metodologi perumusan hukum islam dalam menjawab problematika hukum